LOK0473 - B.A. verkefni í lögfræði II
Einkunnadreifing vormisseri 2012

2
7
4
2
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
Fjöldi próftaka: 15 Meðaleinkunn: 8,13