KNN0155 - Kennsla, nám og námsmat
Einkunnadreifing vormisseri 2012

2
1
3
2
3
5
6
4
2
1
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
Fjöldi próftaka: 29 Meðaleinkunn: 7,24