BED0112 - B.Ed. Ritgerð
Einkunnadreifing vormisseri 2012

1
3
1
3
4
7
5
2
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
Fjöldi próftaka: 26 Meðaleinkunn: 7,98